حساب کاربری

مدارک ترخیص کالا

بدون ديدگاه
حل مسئلهدسته بندی: مسائلمدارک ترخیص کالا
کشاورزان چهارفصل 8 ماه قبل سؤال شده
مشتری در مقصد برای ترخیص کالا به چه مدارکی نیاز داره؟
1 پاسخ
کشاورزان چهارفصل 8 ماه قبل پاسخ داده است
مشابه همون چیزایی که ما اینجا موقع واردات مدارک نیاز داریم
  • BL (Original or TR)
  • CI
  • CO
  • PL
  • PI
  • گواهی بازرسی در مبدا یا مقصد بیمه نامه