فرمول تصمیم گیری

امروز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ – ساعت ۰۰:۴۴

این کار رو به دلایل زیر با آرامش و اطمینان انجام بده

آیا انجام این کار به من لذت میدهد؟ بله

کاری که با لذت انجام بدی در نقاط عطف و مواقع سختی تو همچنان به انجام این کار مشتاق هستی که این مداومت باعث لذت، پیشرفت و منحصر به فرد شدن تو نسبت به دیگران می شود.

آیا برای انجام این کار آمادگی دارم؟ بله

وقتی کاری رو با آمادگی انجام میدی و بستر آن فراهمه بهت اطمینان و آرامش میده که نتیجه آن لذت، پیشرفت و منحصر به فرد شدن تو نسبت به دیگران می شود.

آیا انجام این کار جزء حوزه تمرکز من است؟ بله

وقتی کاری رو انجام میدی که جزء حوزه تمرکز تو است توجه بیشتری روی جزئیات و نحوه پیاده سازی آن ها خواهی داشت که نتیجه این کار باعث لذت، پیشرفت و منحصر به فرد شدن تو نسبت به دیگران می شود.

آیا تکامل انجام این کار را طی کردم؟ بله

وقتی مراحل تکاملی انجام کار رو طی کنی در یک مسیر قدرتمند کننده قرار داری که از آن لذت میبری و سرانجام آن لذت، پیشرفت و منحصر به فرد شدن تو نسبت به دیگران می شود.

بازگشت

[gravityview id=’20523′]