فرمول تصمیم گیری

امروز پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ – ساعت ۱۰:۴۱

این کار به دلیل زیر نتیجه و دستاوری برای تو نداره

آیا انجام این کار جزء حوزه تمرکز من است؟ خیر

وقتی کاری که جزء حوزه تمرکز تو نیست انجام میدی زمان لازم برای توجه به جزئیات و پیاده سازی آن ها رو نداری که نتیجه آن شکست در انجام آن کار میشه.

بازگشت

[gravityview id=’20523′]